Ekologiczny środek do czyszczenia elewacji z kamienia

STONE NET EKO’R

Ekologiczny środek do czyszczenia elewacji z kamienia

STONE NET EKO'R, skoncentrowany środek czyszczący do elewacji kamiennych, usuwa zanieczyszczenia atmosferyczne, takie jak tlenek węgla, z bardzo dużej ilości podłoży, takich jak kamień, marmur, beton, wszystkie gipsy, płukany żwir, itd. Stworzony z surowców ulegających biodegradacji, jest idealny do prac czyszczących, podczas których ważne są ograniczenia środowiskowe, na przykład w bardzo często uczęszczanych miejscach.

Preparat ten idealnie nadaje się do czyszczenia materiałów delikatnych, takich jak kamień francuski, kamień licowy, rzeźby oraz wszystkie powierzchnie porowate i wrażliwe.

Gama EKO'Rśrodków czyszczących

Produkty komplementarne

Więcej produktów z tego zakresu

środków czyszczących
Środek do czyszczenia elewacji kamiennych

SCALP PIERRE AQUA 89 nettoie rapidement et facilement les façades en pierre. Ce nettoyant façade élimine la pollution atmosphérique localisée et autres saletés. Ce produit désincrustant est efficace sur une large variété de supports tels que les pierres, marbres, bétons, crépis, gravillons lavés, surfaces peintes, revêtements organiques, RPE, RSE, etc…

 

 

środków czyszczących
Środek do czyszczenia elewacji z wapienia i minerałów

SCALP DMC 73, środek do czyszczenia elewacji z wapienia i minerałów, czyści powierzchnie takie, jak kamień, marmur, tynk hydrauliczny, z zanieczyszczeń miejskich pochodzenia atmosferycznego.

środków czyszczących
Środek do czyszczenia elewacji z cegły

SCALPNET AQUA 37 est un nettoyant pour façade en briques sous forme de gel thixotrope. Il décrasse les salissures noires d’origine atmosphérique de toutes surfaces minérales ou chargées en silices. Ce nettoyant décrassant façade est idéal pour les façades en briques. SCALPNET AQUA 37 est particulièrement recommandé pour nettoyer les matériaux fragiles comme la brique, béton, cérame, grès, pâte de verre, etc. Ce nettoyant pour façades en briques est idéal pour les travaux de lessivage où la contrainte environnementale est importante. Respectueux de l’environnement, SCALPNET AQUA 37 est parfait pour le nettoyage des façades en briques dans les zones très fréquentées.

 

środków czyszczących
Środek czyszczący do elewacji z cegły

SCALP NETTOYANT FAÇADE 2 skutecznie i szybko czyści elewacje z cegieł, gresu, ceramiki, pasty szklanej i wszelkiego rodzaju betonu. Został specjalnie opracowany do czyszczenia materiałów zawierających krzemionkę. Środek ten szybko usuwa zanieczyszczenia atmosferyczne i inne zabrudzenia związane z miejskimi zanieczyszczeniami.

środków czyszczących
nettoyant façade polyvalent

Nettoyant façade polyvalent, SCALP PRONET décrasse et dégraisse les façades et murs extérieurs avant une remise en peinture ou application d’une protection. Ce nettoyant agit en profondeur et élimine tous types de salissures sur les bardages, PVC, façades, murs, sols, etc. Polyvalent, SCALP PRONET s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

środków czyszczących
Środek do czyszczenia i odkamieniania elewacji

SCALP RENOV’EXPRESS est un super nettoyant façade ainsi qu’un excellent désincrustant et rénovateur à action rapide et rémanente. Il nettoie tous types de salissures sur les façade mais également les toitures, sols et murs extérieurs. Ce produit nettoyant s’appliquer sur toutes les natures de revêtements plastiques épais et semi-épais (organique, minéral, hydraulique ou à la chaux). Il est donc parfait pour rénover les supports en pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoises, tuiles, etc. Ses résultats sont visibles à partir de 2 heures !

środków czyszczących
Profesjonalny odtłuszczacz i środek do czyszczenia powierzchni metalowych

DEROX 320 to profesjonalny odtłuszczacz i odrdzewiacz do powierzchni metalowych. To skoncentrowany produkt, który czyści, odtłuszcza i odrdzewia aluminium, cynk i stal galwanizowaną. Tworzy bazę przyczepną przed malowaniem, co pozwala uniknąć zacieków oraz ryzyka odklejania się, powstawania pęcherzy lub łuszczenia się farby.

środków czyszczącychPasywacji
Środek pasywujący, odrdzewiający i fosforanujący do aluminium

SCALPINOX D to doskonały środek pasywujący, odrdzewiający i fosforanujący do aluminium. Używa się go również do prac fosforanowania: usuwanie śladów rdzy przez zanurzenie. SCALPINOX D tworzy dobrą przyczepność przed malowaniem. Ponadto, zaleca się go do czyszczenia stolarki i ram okiennych z aluminium anodowanego.

pl_PL

Rechercher sur le site

Karta techniczna

Pour télécharger la fiche technique nous vous invitons à renseigner votre adresse mail pour accéder au document.