Gama środków Pasywacji

Les nouveautés

Nasze produkty

Znajdź wszystkie produkty SCALP dla sektora budownictwa, przemysłu i transportu.

Nasze produkty są formułowane, opracowywane i wytwarzane zgodnie z surowymi specyfikacjami, aby zawsze oferować Państwu to, co najlepsze, zarówno pod względem wydajności, jak i niezawodności. Nasze produkty spełniają potrzeby profesjonalistów w sektorze budowlanym, przemysłowym i transportowym dzięki naszym kompletnym gamom.

 • środków czyszczącychPasywacji
  Środek pasywujący, odrdzewiający i fosforanujący do aluminium

  SCALPINOX D to doskonały środek pasywujący, odrdzewiający i fosforanujący do aluminium. Używa się go również do prac fosforanowania: usuwanie śladów rdzy przez zanurzenie. SCALPINOX D tworzy dobrą przyczepność przed malowaniem. Ponadto, zaleca się go do czyszczenia stolarki i ram okiennych z aluminium anodowanego.

 • Pasywacji
  Zanurzeniowy neutralizator zasadowy

  SCALP NEUTRALISANT BASIQUE to produkt do neutralizacji, stosowany po usuwaniu powłok przez zanurzenie lub odtłuszczaniu na liniach przygotowania do emaliowania. Można go także używać do neutralizacji pozostałości kwaśnych środków usuwających powłoki z części, z których je usunięto przez zanurzenie. W praktyce do całkowitej i głębokiej neutralizacji wystarczy kilka minut dla wszystkich podłoży, jednak czas może być różny zależnie od rodzaju pokrycia. Środka SCALP NEUTRALISANT BASIQUE nie należy stosować na podłożach takich jak aluminium, podłoża galwanizowane lub cynk.

 • Pasywacji
  Kwas neutralizujący, rozjaśniający i utleniający

  ACIDE OXALYQUE to rozjaśniający i utleniający neutralizator kwasowy do stosowania przez zanurzenie, które używa się po zasadowym usuwaniu powłok przez zanurzenie. Neutralizator ten pozwala na rozjaśnienie drewna po kąpieli. Produkt przed użyciem należy rozcieńczyć w wodzie, by uzyskać roztwór od 10 do 20% i dokładnie wymieszać.

 • Pasywacji
  Neutralizator kwasowy do stosowania przez zanurzenie

  SCALP NEUTRALISANT ACIDE jest nowym produktem neutralizującym po usunięciu warstwy farby lub lakieru lub odtłuszczeniu części przygotowywanych do lakierowania. SCALP NEUTRALISANT ACIDE może być używany do neutralizacji śladów preparatów zasadowych, na bazie sodu lub potasu.

  SCALP NEUTRALISANT ACIDE powinien zostać rozcieńczony przed użyciem. SCALP NEUTRALISANT ACIDE pozwala na sekwestrację dwu- i trójwartościowego żelaza

Plongez dans notre vaste gamme de produits passivant, minutieusement formulés et développés pour répondre aux exigences des professionnels. Les produits passivant sont des alliés essentiels dans la lutte contre la corrosion et l’amélioration de la résistance des surfaces métalliques. Le processus de passivation repose sur une intervention chimique qui consiste à appliquer soigneusement un produit spécifique sur la surface métallique, formant ainsi une couche protectrice.  Nos produits sont des solutions expertes, renfermant des agents chimiques hautement performants qui interagissent de manière réactive avec la surface métallique. Ce qui créé ainsi une barrière de protection solide. Les acides, notamment, jouent un rôle prépondérant dans la passivation de l’acier inoxydable. Cette gamme de produits est plébiscitée par diverses industries, dont l’industrie chimique, l’industrie alimentaire et pharmaceutique, ainsi que les applications maritimes et les infrastructures exposées à des environnements corrosifs.  Chez SCALP SAS, vous trouverez des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez une protection antirouille pour des équipements industriels ou une défense contre la corrosion pour des infrastructures marines, nos produits passivant répondront à vos attentes les plus exigeantes. Mettez votre confiance dans notre expertise et notre engagement envers la qualité pour garantir une protection maximale de vos surfaces métalliques.  Explorez dès maintenant notre sélection complète de produits passivant et découvrez comment nous pouvons vous aider à prévenir la corrosion et à prolonger la durée de vie de vos précieux actifs métalliques. Faites le choix de la tranquillité d’esprit en optant pour nos solutions de passivation de confiance. 
pl_PL

Rechercher sur le site