Gama środków Dodatki - Aktywatory

Les nouveautés

Nasze produkty

Znajdź wszystkie produkty SCALP dla sektora budownictwa, przemysłu i transportu.

Nasze produkty są formułowane, opracowywane i wytwarzane zgodnie z surowymi specyfikacjami, aby zawsze oferować Państwu to, co najlepsze, zarówno pod względem wydajności, jak i niezawodności. Nasze produkty spełniają potrzeby profesjonalistów w sektorze budowlanym, przemysłowym i transportowym dzięki naszym kompletnym gamom.

 • Dodatki - Aktywatory
  Dodatek do kąpieli usuwającej powłoki SCALIPK L12S

  ACTIVATEUR SCALPIK L12S to aktywator-dodatek do kąpieli usuwającej powłoki SCALPIK L12S. Chlorowane środki do usuwania powłok parują w trakcie używania. Parowanie może wynikać z kilku czynników, takich jak częstotliwość używania, powierzchnia kontaktu kąpieli z powietrzem oraz temperatura kąpieli. Czynniki te wpływają więc na obniżenie skuteczności działania kąpieli.

  ACTIVATEUR SCALPIK L12S został stworzony specjalnie by rozwiązać ten problem. ACTIVATEUR SCALPIK L12S nie jest sam w sobie preparatem do usuwania starych powłok, ale powinien być zawsze dodawany do kąpieli przy użyciu SCALPIK L12S, w momencie gdy zaobserwujemy spadek mocy produktu.

 • Dodatki - Aktywatory
  Dodatek do kąpieli usuwających powłoki

  ADDITIF STRIPAC BASE ECO to skoncentrowany przyspieszacz zasadowy. Usuwa farby przez zanurzenie i jest częścią metody STRIPAC. To skoncentrowany przyspieszacz zasadowy, który dodaje się do kąpieli usuwającej powłoki, co pozwala usunąć dużą liczbę farb (epoksydowo-poliestrowych, gliceroflatowych, winylowych, akrylowych, bejc, lakierów, podkładów, itd.). Dodatek rozpuszcza żywice i denaturuje pigmenty mineralne zawarte w farbie. Warstwę farby usuniętą preparatem STRIPAC można usunąć poprzez zwykłe spłukanie wodą, zanurzenie lub – najlepiej – poprzez zastosowanie wysokiego ciśnienia. Środek ten nie uszkadza podłoży takich, jak stal czy drewno.

Découvrez notre vaste gamme d’additifs et d’activateurs spécialement formulés pour optimiser les bains de décapage. Dans le contexte des procédés de décapage, l’utilisation d’additifs et d’activateurs joue un rôle essentiel en améliorant l’efficacité du processus. En effet, les additifs sont des substances chimiques ajoutées au bain de décapage afin d’en améliorer les performances. Leur utilisation permet d’accélérer la vitesse de décapage, de faciliter l’élimination des revêtements et d’améliorer la qualité du résultat final. Parmi les additifs couramment utilisés, on trouve des agents mouillants, des agents dispersants et des inhibiteurs de corrosion.  Par exemple, les agents mouillants sont des additifs qui réduisent la tension superficielle de la solution de décapage. Ainsi, ils favorisent une meilleure pénétration et adhérence du décapant à la surface à traiter, facilitant ainsi l’élimination des revêtements. Les agents dispersants, quant à eux, jouent un rôle essentiel en maintenant les particules de revêtement détachées en suspension dans le bain de décapage, empêchant ainsi leur redéposition sur la surface à traiter.  D’autre part, les inhibiteurs de corrosion sont également ajoutés au bain de décapage afin de réduire la corrosion des métaux pendant le processus. Ils créent une barrière protectrice sur la surface métallique, minimisant ainsi les dommages résultant des réactions chimiques.  Les activateurs, quant à eux, sont généralement des substances chimiques qui accélèrent la réaction chimique dans le processus de décapage. Ils facilitent la réaction entre le décapant et le revêtement, ce qui accélère le processus de décapage. En modifiant les propriétés chimiques du décapant, ils augmentent son pouvoir d’attaque sur le revêtement. Certains activateurs améliorent également la solubilité du revêtement dans le décapant, favorisant ainsi son détachement rapide et efficace de la surface.  Il est important de souligner que le choix et la quantité d’additifs ou d’activateurs dépendent du type de revêtement à éliminer, du matériau de base et des conditions spécifiques du processus de décapage. L’expertise et les recommandations d’un professionnel seront précieuses pour déterminer les meilleures options à utiliser dans chaque cas.  Optez pour nos additifs et activateurs de qualité supérieure pour améliorer vos bains de décapage. Leur utilisation judicieuse vous permettra d’obtenir des résultats optimaux tout en préservant l’intégrité des surfaces traitées. 
pl_PL

Rechercher sur le site